Ang LITERANTADO

Ang blog na ito – LITERANTADO, ay panulat ng may-akdang walang mapag-trip-pang gawin, taong-bahay, at wala namang galit sa Diyos (minsanan lamang ang mga nabanggit tulad ng “maging taong-bahay”, atbp.).

Marahil nakaka-alipustang pakinggan ang titulo ng blog na ito, ngunit sa literal na pag-a-analisa, ang Literantado ay kabuuan ng dalawang salita na Literatura + Tado/Tarantado. Bakit? Hati ang ideyolohiya ng panulat sa Literantado, kalahating liberal at kalahating konserbatibo. Minsana’y may katarantaduhan rin ang mga pinagsusulat ngunit limitado ito (nagbibigay muna ng babala bago bumasa kung may ganoon . . .).

Ginawa ang LITERANTADO sa pagnanasa ng may-akda na linangin ang kaniyang panulat, magmasid sa ibang Blogger para malinang ang sining pan-sosyolohiya at pilosopiya, at sa pagpapa-unlad ng modernong uri ng panitikan (sa pamamagitan ng Blogging).

Alam kong makapaslang na salita ang “Tado” sa Literatura, hindi ito kaaya-aya (na mabasa ng mga konserbatibo, malay lang) pero sa tingin ko’y wala namang masama kung ito’y bibigyan ng magandang paliwanag kung bakit ito’y minasong gawin.

Ipinangangako ko naman na magiging interesante ang mga mababasa ninyo sa blog na ito.

Salamat.

Otakore Literantadodist

__________________________________________________________________
Define: Tado/Tarantado – person with misdirected acts.

%d bloggers like this: