Guide/Helps/FAQs

Ang mga nakalista dito sa pahinang ito ay mga panuto na dapat mabasa bago bumasa. (^_^)

 • Zooming the Page for Easy and Comfortable Reading
 • Paano Mapasama sa BLOGROLL ng LITERANTADO

————————————————————————————-

Zooming the Page for Easy and Comfortable Reading

For Mouse-Wheel Compatible

Steps:

 1. Press Left-Click to the page in which you want to zoom in/out.
 2. Press “Ctrl” + “Mouse-wheel”
  (Move the mouse wheel forward to zoom in) or
  (Move the mouse wheel backward to zoom out)

For Original Mouse (with no Mouse-Wheel) / Keyboard Shortcut

Steps:

 1. Press Left-Click to the page in which you want to zoom in/out.
 2. Press “Ctrl” + “ “ or “ +
  (Press “ + “ while holding “Ctrl”, to zoom in) or
  (Press “ – “ while holding “Ctrl”, to zoom out)

————————————————————————————-

Ang Mapasama sa BLOGROLL ng LITERANTADO

Ang Literantado ay awtomatikong nag-lalagay ng “Blog ng iba” sa Blogroll nito. Malimit maglagay ang LITERANTADO sa Blogroll kung sa tingin niya ay – ito’y interesanteng mababasa ng ibang bumibisita sa LITERANTADO, ito’y kaibigan ng may-akda, ito’y kinawilihang basahin ng may-akda, at kung ito’y “crush” ng may-akda (joke lang).

————————————————————————————-

%d bloggers like this: