Hirap ng Isang Mag-aaral Tugon sa Sarap ng Kapwa Mag-aaralAko’y May nararamdaman
Ako Lamang ang nakadarama.
Naririto ang Bigat
Di niyo ito Mabubuhat.

Ito ang Aking Nadarama, Pero,
Ang Inyong Panrama, Nakasarado.
Di niyo Alintana ang Runong
Ng inyong Kaklaseng Marunong.

Walang Nakakaintindi sa Akin.
Walang Makaintindi sa Akin.
Hindi ninyo Danas ang Nararanasan
Ng Karanasang di ko Maparausan.

Hindi ko na Kakayanin Pa’ng Hirap.
Hirap na Hirap na ako
Sarap na Sarap naman kayo.
Hirap at Sarap di ko na matimbang.

Maramdaman ko sanang Kakayanin ko ‘to
Darating ang Panahong Mararanasan niyo rin ito!
Ang Kinahihirapan kong Taong Nagdating dito sa buhay ko,
Madama niyo rin sanang Kayanin Pagdating nito sa inyo!